Social Inclusion - Building an Inclusive Society
You are here: Home > Publications > Annual Social Inclusion Report 2006 - 2007

 

 

Annual Social Inclusion Report 2006 - 2007


Annual Social Inclusion Report 2006-2007

 

Title: Annual Social Inclusion Report 2006 - 2007

Date Published: November 2007

Pages: 92

File Size: 1.46 MB

Format: PDF format Portable Document Format (PDF)

Get Adobe ReaderTo view PDF documents you will need to download Adobe Reader from the Adobe website.

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016

 

 

Teideal: Tuarascáil Bhlianatúil um Chuimsiú Sóisialta 2006-2007

Dáta foilsithe: Samhain 2007

Leathanaigh: 92

Méid an Chomhaid: 1.89 MB

Formáid:PDF format Formáid Doiciméad Iniompartha (PDF)

Get Adobe ReaderFaigh Adobe ReaderChun breathnú ar dhoiciméid PDF caithfear Adobe Reader a íoslódáil ó shuíomh idirlín Adobe.

 

Back to Top

 

 

 

 

 

Office for Social Inclusion, Department of Social and Family Affairs, Floor 1, Gandon House, Amiens Street, Dublin 1
An Oifig um Chúmsiu Sóisialta, An Roinn Gnóthai Sóisialacha agus Teaghlaigh, Urlár a hAon, Teach Gandon, Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1

 

Tel: + 353 1 7043 851 Fax: + 353 1 7043 032 e-mail:osi@welfare.ie

Irish Government harp.